LSTN

ANTAL17 m.

1 I a Antal; Antale III a Antalová2Antalova dolina/jaskyňa/lúka, Antalovie dolina/vŕštek, Antalov jarok/strom/vrch3; Vyšné Antalovie záhumnie, Vyšný Antalovie lán b V Antalovej doline
2 a pole2, vinica, vrch, výš. kóta ♦ a pole5, les4, lúka2, vrch2, jaskyňa, pasienok, výš. kóta b lúka
3 Z OM Antal (maď. podoba K Anton). Poses. adj. v N sg. m. so suf. -uf (Antaluf jarek) vo Vyšnom Slavkove LE, -úv (Antalúv strom) v Bratislave-Karlovej Vsi BA, -ieu (Antäľieu vrch) v Kokave nad Rimavicou PT. Kolekt. poses. adj. so suf. (Antalé vršťek, Antalé dolina, Višné Antalé záhumňie, Višní Antalé vršťek) v Trebichave BN.
Va