LSTN

ANTALOVSKÝ9 adj.

1 I a Antalovská3, Antalovské3Antalovská stráň b Pri brehoch Antalovská lúka III a Antalovských
2 a pole6, les2, lúka, pasienok ♦ a les, pole b miesto
3 Z OM (P) Antalovský al. Antal (maď. podoba Antal K Anton) + -ov-sk-ý. N sg. n. -ov-sk-ô (Antalovskuo) vo Veternej Porube LM a v Liptovskom Mikuláši LM (Okoličnom)
Va