LSTN

ANTALÍČKA f. [-ÍČ-, -ÍŠ-] // ANTALIČKA f.

1+2 Ia Antalíčka les, lúka Revúca RA; Antaličky les, pole Hradište pod Vrátnom SE
3 Z OM Antalík, Antalik (< maď. podoba K Anton + -ík/-ik) + -k-a. V Revúcej RA s gem. zmenou č > š (Antalíška). Antaličky je št. TN lesa v Hradišti pod Vrátnom SE.
Va