LSTN

AŇOTSKÝ adj.

1+2 I a Aňotské pole Veľký Meder DS
3 Pravdep. z OM Aňota + -sk-ý. Št. názov je Aňota, starší variantný názov bol Aňodské.
Va