LSTN

ANTALOVCE m.

1+2 I a Antalovce les, pole Kvakovce VT (Dobrá nad Ondavou)
3 Podľa MN osady Antalovce (< pôvod. obyvateľské meno od OM Antal + -ov-ce), kt. tam kedysi bola.
Va