LSTN

ANTIMÓNOVÝ adj.

1+2 Ia Antimónová dolina les Smolník GL
3 Z adj. antimónový (< subst. antimón "biely, lesklý kov, chemický prvok značky Sb" + -ov-ý). Les bol pomenovaný podľa antimónovej rudy, kt. sa v ňom nachádzala.
Va