LSTN

ANTIMÓNSKY adj.

1+2 I a Antimónske les, lúka Pezinok PK
3 Zo subst. antimón "biely, lesklý kov, chemický prvok značky Sb", resp. podľa názvu továrne Antimónka (LE) (vyrábal sa v nej antimón) + -sk-y. Objekty pravdep. patrili k továrni al. sa nachádzali v jej blízkosti.
Va