LSTN

ANTOLIARKA2 f.

1+2 I a Antoliarka lúka Turčianske Teplice TR (Dolná Štubňa); Antoliarky lúka Turčianske Teplice TR (Dolná Štubňa)
3 Z OM (P) Antoliar (< Antol z K Anton + -iar) + -k-a.
Va