LSTN

ANTOLIŠOVSKÝ adj.

1+2 I a Antolišovské miesto Lešť (vojenský obvod) ZV (Turie Pole)
3 Z OM (P) Antoliš (< Antol z K Anton + -iš) + -ov-sk-ý. N sg. n. -ov-sk-ô (Antolišouskuo).
Va