LSTN

ANTON9 m.

1 I a Anton2; Svätý Anton III a AntonovoAntonova jaskyňa, Antonov ostrov/vrch, Antonovie oráčina, Antonov sad
2 a baňa2, pole2, štôlňa2 ♦ a pole2, jaskyňa, vrch, výš. kóta
3 Z OM Anton. Antonova jaskyňa v Košeckej Belej KE (Ružín) má variantný názov Malá ružínska jaskyňa. Kolekt. poses. adj. so suf. -ov-ia (Antónovia oráčina) v Kameňanoch RA.
Va