LSTN

ANTONÍN m.

1+2 I b Za Antonínom pole Varín ZA
3 Z OM Antonín (< čes. podoba z K Anton + -ín). Pravdep. podľa polohy za sochou svätého Antonína.
Va