LSTN

ANTONKA2 f.

1+2 I a Antonka baňa Spišská Nová Ves SN; Baňa Antonka baňa Spišská Nová Ves SN (Novoveská Huta)
3 Z OM Anton + -k-a (baňa patriaca Antonovi) al. z dom. podoby Antonka K Antónia.
Va