LSTN

ANTOŠ4 m.

1+2 III a Antošová les Doľany PK ♦ Antošova lúka les Nová Sedlica SV, Antošov jarok chotár Zlatno ZM, Antošov laz lúka, pole Ábelová LC (Madačka)
3 Z OM Antoš (dom. podoba K Anton).
Va