LSTN

APOLÓNIA2 f.

1+2 I a Apolónia štôlňa Červenica PO, Apolónia baňa Hnilčík SN
3 Z K Apolónia.
Va