LSTN

ANTOŠOVSKÝ3 m.

1+2 Ia Antošovský vrch lúka, pasienok Lendak KK, Antošovský vrch pole, vrch, výš. kóta Ždiar PP, Antošovský vrch lúka, pasienok Vysoké Tatry PP (Tatranská Lomnica)
3 Z OM Antoš (dom. podoba K Anton) + -ov-sk-ý.
Va