LSTN

ANTOŠOVKA f.

1+2 I a Antošovky pole Hromoš SL
3 Z OM Antoš (dom. podoba K Anton) + -ov-k-a.
Va