LSTN

ANTUŠÁK2 m.

1+2 IIIa Antušákova úboč pole Novoť NO, Antušákova grapa les Novoť NO
3 Z OM Antušák (< dom. podoba Antuš K Anton + -ák).
Va