LSTN

APAD m.

1+2 III a Apadová dolina, les Partizánska Ľupča LM
3 Z OM Apad (< maď. verb. apad "klesať, ubúdať") + -ov-ý. Pôvod TN by mohol byť aj v maď. podobe apát subst. opát (dolina patriaca opátovi al. niekomu s maď. podobou Apad OM Opát).
Va