LSTN

APÁLSKY adj.

1+2 Ia Apálske krivky pole Komárno KN
3 Z druhej časti Apáli názvu lesa al. prírodnej rezervácie Ostrov Apáli + -sk-y. Pole sa asi nachádzalo pri lese, príp. pri rezervácii al. k nim patrilo.
Va