LSTN

APATEKÁRKA f.

1+2 I a Apatekárka les Krupina KA
3 Z OM Apatekár al. subst. apatekár "lekárnik" + -k-a. Variantný názov je Apatekárska.
Va