LSTN

APATEKÁRSKY adj.

1+2 I a Apatekárska les Krupina KA
3 Z OM Apatekár al. subst. apatekár "lekárnik" + -sk-y. Variantný názov je Apatekárka.
Va