LSTN

APATÉKA2 f. [-IE-]

1+2 I a Apatéka pole Diviacka Nová Ves PD, Apatéka pole Diviaky nad Nitricou PD
3 Z pôv. gr./lat. subst. apatéka "lekáreň" al. "liek". Nár. Apaťieka. Pravdep. ide o jedno pole, resp. polia, kt. sa nachádzajú v katastrálnych územiach oboch obcí.
Va