LSTN

APÁLI m.

1+2 I a Ostrov Apáli les Komárno KN
3 Názov lužného lesa, ale aj prírodnej rezervácie Ostrov Apáli zrejme vznikol prekladom maď. názvu horárne Apályisziget (LE) (< maď. P majiteľa Apályi + subst. sziget "ostrov" (Apályiov ostrov al. Apályiovský ostrov). OM Apályi sa pravdep. do slov. pravopisne adaptovalo ako Apáli.
Va