LSTN

APA / APO3 m.

1+2 III a Apinô lúka, pasienok Lentvora LC, Apovo lúka, pasienok Lentvora LC ♦ Apinov vŕšok lúka, pasienok Lentvora LC
3 TN Apinô sa utvoril z nár. subst. apa, apo (< maď. subst. apa) vo význame "otec, starý otec", príp. z OM Apa, Apo (< maď. subst. apa) + archaický poses. suf. (podľa pravidelného tvorenia posesív z a-kmeňových subst.) -in + nár. strsl. poses. suf. (Apinuo). Ide o variantné názvy objektov, št. podoba je substant. poses. adj. v N sg. n. Apovo, variantný názov je aj Apinov vŕšok.
Va