LSTN

APKO / APKA m.

1+2 IIIa Apkov klin miesto Lukáčovce NR
3 Z hypok. nár. apel. apko (< maď. apa) "otec, starý otec" al. z OM Apko, Apka.
Va