LSTN

APONI m.

1+2 IIa Aponiho klin les Záhorie (vojenský obvod) MA (Šramek)
3 Z P Aponi. Št. názov je Aponiho klin, starší názov je Apponiho klin (pôvodná grafická podoba P mohla byť aj Apponi, Appony, Apponyi).
Va