LSTN

APONIOVSKÝ adj.

1+2 Ia Aponiovský priesek les, výš. kóta Záhorie (vojenský obvod) MA (Šramek)
3 Z P Aponi + -ov-sk-ý. Št. názov je Aponiovský priesek, staršia podoba názvu je Apponyiovský priesek, variantný názov je Apoňský priesek. Názvy Aponionsky priesek, Apponionsky les sú pravdep. chybné zápisy. Pôvodná pravopisná podoba P majiteľa mohla byť aj Apponi, Appony, Apponyi.
Va