LSTN

APEL m.

1+2 I b Za Apelom lúka Lomnička SL
3 Zo subst. apel "výzva; odvolanie sa na vyššiu inštanciu". Lúka al. lúky sa mohli nachádzať za objektom, kt. bol predmetom súdneho konania s odvolaním, al. za pozemkom, domom niekoho, kto podal odvolanie. TN mohol vzniknúť aj z nem. prevzatého subst. gápeľ "jednoduchý mechanizmus na pohon strojov a zariadení pomocou ťažnej sily zvierat; vrátok na šachte" (HSSJ1, s. 376), za kt. sa objekt mohol nachádzať, al. podľa Z. Babika (2020, s. 236) môže súvisieť z nem. subst. Apfel "jablko; jabloň".
Va