LSTN

APONSKÝ adj. [-Ň-]

1+2 Ia Aponský priesek les Záhorie (vojenský obvod) MA
3 Z P Aponi + -sk-ý (Apoňskí priesek). Št. názov je Aponiovský priesek, staršie podoby sú Apponiovský priesek, Apponyiovský priesek. Názvy Aponionsky priesek, Apponionsky les sú pravdep. chybné zápisy. Pôvodná pravopisná podoba P mohla byť aj Apponi, Appony, Apponyi.
Va