LSTN

APOŠTOL3 m.

1+2 I a U apoštolov pole Chlebnice DK; Hrebeň dvanástich apoštolov hrebeň Javorina (vojenský obvod) KK; Dvanásť apoštolov hrebeň, vrch Javorina (vojenský obvod) KK
3 Zo subst. apoštol. Názov hrebeňa v Javorine KK (Vysoké Tatry) má variantné názvy Dvanásť apoštolov, Hrebeň dvanástich apoštolov. A pl. -uv (Dvanac apoštoluv) v Javorine (vojenský závod) KK.
Va