LSTN

APROSER m.

1+2 I a Aproser pole Svinica KE
3 Z maď. adj. apró, resp. nár. aprós "malý, drobný" + maď. verb. ér "dotknúť sa; dostať sa; siahať, dosiahnúť"; "mať cenu, hodnotu"; subst. ér "žila; potôčik" (porov. MNyTESz).
Va