LSTN

ARBEC m.

1+2 I b Pod Arbcom les, pasienok Holčíkovce VT
3 Neznámy pôvod. Pravdep. z OM (najskôr prezývky) Arbec (< nár. subst. harbec "hrbec, hrbáč, hrbatý človek") al. zo subst. hrbec "vyvýšené miesto, hrbolec, hrb, kopec", v zempl. nár. harbec s vkladným a. Variantný názov je Stredný grúň.
Va