LSTN

ARADSKÝ adj.

1+2 Ia Aradské pole pole Nová Vieska NZ
3 Z MN osady, majera Arad (LE) + -sk-ý. Pole pravdep. patrilo k osade.
Va