LSTN

ARAGONITOVÝ2 adj.

1+2 Ia Aragonitová jaskyňa jaskyňa Ochtiná RV; Ochtinská aragonitová jaskyňa jaskyňa, priepasť Ochtiná RV
3 Zo subst. aragonit "priehľadný až priesvitný nerast bielej, sivej, červenkastej až čiernej farby tvoriaci stromčekovité tvary, uhličitan vápenatý" + -ov-ý. Št. názov je Ochtinská aragonitová jaskyňa, variantný názov Aragonitová jaskyňa.
Va