LSTN

ABRODVINOHRAD m.

1+2 I a Abrodvinohrady vinica Závod MA
3 Z TN Abrod (< verb. obrodiť "oživiť, obnoviť", obnovená, revitalizovaná chotárna časť; HM, s. 333) + subst. vinohrad.
Va