LSTN

ARAŇOŠ3 m. [-OŠ, -AŠ]

1+2 I a Araňoš miesto Gregorovce PO; Araňoše pole Košice-Šaca KO b Pod Araňošom miesto Gregorovce PO
3 Z maď. adj. aranyos "pozlátený, zlatistý, zlatý" al. arányos vo význame "súmerný; úmerný, pomerný", kt. sa vo vsl. oblasti mohlo adaptovať vo výslovnosti s krátkym a. Nemožno vylúčiť ani motiváciu maď. P Araňoš, kt. sa vyskytuje aj v Košiciach (DP; STJ1, s. 482). Miesto v Gregorovciach PO Araňoš i Araňaš. Predložkový TN Pod Araňošom pomenúva poľnú cestu.
Va