LSTN

ARAŇOŠKA m.

1+2 I a Araňoška pole Byšta TV
3 Z maď. OM Araňoš + -k-a. TN mohol vzniknúť aj z maď. adj. aranyos "pozlátený, zlatistý, zlatý" al. arányos "súmerný; úmerný, pomerný", kt. sa vo vsl. oblasti mohlo adaptovať vo výslovnosti s krátkym a.
Va