LSTN

ARATOŇ m.

1+2 I a Aratoň miesto Oborín MI (Kucany)
3 Neznámy pôvod. Môže súvisieť s maď. slovami arat "žať", arató "žatevný, žací".
Va