LSTN

ARBAJTKOMANDO n.

1+2 I a Arbajtkomando pasienok Vyšný Komárnik SK
3 Z nem. subst. Arbeit "práca" + nem. subst. Kommando "komando". Počas 2. svetovej vojny Nemci robili obranné prekážky a obyvatelia z okolia a vojnoví sovietski zajatci na pasienku kopali hlboké protitankové priekopy.
Va