LSTN

ARBALOVEC m.

1+2 I a Arbalovec pole Malá Hradná BN
3 Pravdep. z OM Arbal al. Harbal + -ov-ec. Variantný TN je Nad Stráním (Nad Stráňie).
Va