LSTN

ARBERT2 m.

1+2 III a Arbertová pole Prituľany HE, Arbertová pole Rohožník HE
3 Z OM Arbert (< K Albert). Pravdep. ide o jedno pole, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach obidvoch obcí.
Va