LSTN

ÁBERT m. // ABERT m.

1+2 III a Abertová pole Rohožník HE b Pod Ábertovou miesto Krivosúd-Bodovka TN
3 Z OM Ábert, Abert (< K Albert vypustením l). I sg. -ov-ú (Pod Ábertovú) v Krivosúde-Bodovke TN.
Va