LSTN

ARBETOVSKÝ adj.

1+2 I a Arbetovská pole Galovany LM (Paludza)
3 Z OM Arbet (možno z K Albert) + -ov-sk-ý.
Va