LSTN

ARCIZÍBEL m.

1+2 I a Arcizíbel hrebeň Banská Bystrica BB (Uľanka)
3 Z prefixoidu arci- (< lat. < gr.) s funkciou zosilnenia al. stupňovanie významu druhej časti slova, "vyšší stupeň hodnosti, hierarchie označenej druhou časťou slova" al. z nem. subst. Erz "ruda" + nem. subst. Hügel "vŕšok, kopček, pahorok", príp. nem. OM Siebel.
Va