LSTN

ARDANOVSKÝ4 adj.

1+2 I a Ardanovská les Vrbové PN ♦ Ardanovská hora les Ardanovce TO; Ardanovské lazníky pole Radošina TO IIIa Ardanovských lazníky pole Radošina TO
3 V Ardanovciach TO a v Radošine TO z MN Ardanovce + -sk-ý, vo Vrbovom PN z OM Ardan + -ov-sk-ý. V Radošine TO št. názov je Ardovské lazníky, variantný názov je Andovských lazníky, čo môže poukazovať na pôvodného majiteľa s OM Ando.
Va