LSTN

ARDO2 m.

1+2 III a Malé Ardové pole Dolné Zelenice HC, Veľké Ardové pole Dolné Zelenice HC
3 Z OM Ardo.
Va