LSTN

ARDO2 m.

1+2 III a Malé Ardové pole Dolné Zelenice HC, Veľké Ardové pole Dolné Zelenice HC
3 Z OM Ardo (DP) al. z maď. subst. erdő "les, hora" + -ov-ý (Verbyč, 2021, s. 359).
Va