LSTN

ARDOVSKÝ6 adj.

1 Ia Ardovská dolina/jaskyňa, Ardovský vápenec/vrch, Ardovská škôlka b Pri ardovskom vodopáde
2 ♦ a les2, pole2, jaskyňa, sad , výš. kóta b pole
3 Z MN Ardovo RV (<Ardo < maď. subst. erdő "les, hora"; porov. Verbyč, 2012, s. 359; podľa B. Ilu osadu pravdep. založili strážcovia lesov: erdőovo >Ardo; ILA3, s. 183) + -sk-ý.
Va