LSTN

ÁRENDA51 f. [Á-, A-, E-]

1 I a Árenda19; Árendy20; Predná/Zadná árenda; Dlhé árendy; Árenda pri píle, Árenda pri Píle; Árendy na Majeričkách b Na árende, Na Árendu, Nad Árendami, V árende; Na árendách; Nad panskou árendou
2 a pole31, lúka16, pasienok9, les2, miesto2, vinica, výš. kóta b pole4, miesto2, lúka, pasienok
3 Z pôv. lat./maď. subst. árenda "nájom, prenájom". Takto nazvané objekty, hlavne polia, boli v minulosti v prenájme. V nár. podobách Erenda v Omastinej BN, Erendy vo Varišove LM. I pl. -y (Nad Árendi) v Terchovej ZA. Pasienok Árenda v Ozdíne PT má variantný názov Vargová. Št. názov lúky a poľa Árenda vo Veľkom Blhu RS má variantný názov Árendáš. V Starej Hute DT lúka a pasienok majú variantné názvy Árenda, Árendy. TN Árenda pri píle v Hriňovej DT a Árenda pri Píle v Detve DT môžu pomenúvať rovnaký objekt, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach oboch obcí. • Výskyt najmä v zsl. a jssl. oblasti (okolie Detvy a Rimavskej Soboty).
Va