LSTN

ÁRENDÁŠ3 m. [Á-, O-]

1+2 I a Árendáš pole Čerenčany RS, Árendáš lúka, pole Veľký Blh RS ♦ Árendáš pole Hronovce LV
3 Zo subst. árendáš (< pôv. lat./maď. árenda "nájom, prenájom" + -áš) "pozemok, kt. sa prenajíma, prenajatý pozemok" al. "kto za poplatok používa majetok inej osoby, nájomník, árendátor" (HSSJ, 1, s. 95; SSN 1, s. 71). V Hronovciach LV sú variantné názvy poľa Árendáš, Árendášske. Vo Veľkom Blhu RS je št. názov Árenda.
Va