LSTN

ÁRENDOVANÝ2 adj. [Á-, O-; -DO-, -DU-]

1+2 I a Árendované pole Vyšný Mirošov SK b Medzi árendovanými pole Lehnice DS
3 Z pôv. lat./maď. subst. árenda "nájom, prenájom" + -ov-va-n-ý, nár. -uv-va-n-ý (Orenduvane).
Va